Excursion

Trolltjärn
Stockholmsgatorna
Skallbergsgrottorna
Kålhuvudetsnaturreservat
Härrbergslidens-Naturreservat
Bågalidens Naturreservat
Vändåtsbergets-Naturreservat
Långviksmons badplats
Bergsjöns badplats
Team Work bana i Björna byn
Ridning Hemling
Björngården Björna